Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Om skolan

Välkommen till den lilla skolan med de stora möjligheterna. Yrkesskolan i Osby erbjuder flera utbildningsvägar för dig som av en eller flera anledningar inte når upp till gymnasieskolans antagningskrav eller behöver en anpassad skolmiljö.

Vi tar emot gymnasieelever inom den anpassade gymnasieskolan eller IM med neuropsykiatriska funktionsvariationer (autism, asperger och ADHD). Vi kan individanpassa din utbildning utifrån dina särskilda behov. Vi erbjuder en trygg och strukturerad miljö med hög lärartäthet och små grupper, vilket verkar för att du efter dina egna förutsättningar får en meningsfull skolgång.

Alla elever får utbildning inom HLR, sjukvård och brandskydd. Går du någon av de skolförlagda programmen får du möjlighet att ta traktorkörkort, motor- och röjmotorkort, ATV-förarbevis och truckkort, beroende på programval. Väljer du något av Lärlingsprogrammen är du ute på arbetsplats minst 50% av din skoltid.

Målsättningen är dels att du ska utvecklas och utmanas utifrån dina egna förutsättningar. Dels att du ska växa som person och bli förberedd på vuxen- och arbetslivet, få tilltro till dina färdigheter och förstå betydelsen av att kunna utföra arbetsuppgifter självständigt och tillsammans med andra. Erfarenheten är att de flesta elever går ut skolan med någon form av tryggad sysselsättning efter studenten.

Exempelbild