Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

OSBY KOMMUN

Välkommen till Yrkesskolan

Vi erbjuder flera utbildningsvägar för elever som av en eller flera anledningar inte når upp till gymnasieskolans antagningskrav och kan individanpassa utbildningen utifrån särskilda behov. Vi erbjuder en trygg och strukturerad miljö där eleven, efter sina egna förutsättningar, får en meningsfull skolgång. Läs mer om skolan.

En liten film om Yrkesskolan.

Sjukanmälan

Anmälan görs varje dag elev är sjuk till respektive mentor, via samtal, mess eller mail.