Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Elevhälsa

Elevhälsan på Yrkesskolan består av studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, kurator, och skolsköterska. Elevhälsoarbetet ska bidra till att förebygga och tidigt uppmärksamma elever med olika behov och skapa en skolmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan har ett nära samarbete med såväl pedagoger som övrig personal i syfte att stödja eleverna mot utbildningens mål. Samarbete och dialog med elev och vårdnadshavare är också viktigt för Elevhälsan.

Kontaktuppgifter