Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Gymnasiesärskola

Grundtanken med gymnasiesärskolan är att erbjuda en trygg och strukturerad miljö där du efter dina egna förutsättningar får en meningsfull skolgång.  Inom gymnasiesärskolan erbjuder vi dels skolförlagd utbildning och dels lärlingsutbildning. I de skolförlagda programmen är du ute på en arbetsplats minst 22 veckor av din utbildning. Inom lärlingsutbildning är du ute minst hälften av tiden på en arbetsplats.

Under första terminen gör vissa program studiebesök 1 gång/vecka. Under termin 2-4 praktiserar du på olika arbetsplatser minst 1 dag/vecka. Under termin 1-4 läser du också de gemensamma ämnena, oavsett vilket program du väljer. Under termin 5-8 är du ute som lärling 4 dagar/vecka och läser de flesta programgemensamma ämnena ute på arbetsplatsen.

Lärlingsprogrammet ger dig en god inblick i de olika arbetsuppgifterna och genom praktik- eller lärlingstid får du chansen att med en handledare vid din sida prova på de olika arbetsmomenten.

Fastighet, anläggning och park

På detta program får du lära dig fastighetsskötsel, t ex om inre miljö där du bl a får lära dig måleriarbeten, eller om yttre miljö som handlar om att få använda maskiner såsom gräsklippare, röjmotorsåg och andra redskap. Utbildningen passar bra om du tycker om att röra på dig och att arbeta fysiskt. Du kommer även ha möjlighet att ta traktorkörkort, motorsåg- och röjmotorsågkort, ATV-kort (fyrhjulig motorcykel). Du får även möjlighet till att ta truckkort.

Handel och Varuhantering

De senaste årens expansion av shoppingcenter och förlängda öppettider inom handeln har medfört fler jobbmöjligheter. Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Genom inriktningen får du inblick i många olika typer av jobb samt även vilken kunskap du behöver komplettera med för att skapa goda förutsättningar att få jobb inom branschen.

Fordonsprogrammet

Fordonsprogrammen Fordonsvård och godshantering inom särskolan. Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer.

Här ser vi ett stort behov av arbetskraft framåt i tiden.

Hälsa, Vård och omsorg

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde.

Trimmer som klipper gräs