Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du jobba med världens viktigaste jobb? Vill du arbeta med människor inom hälsa och sjukvård? Vill du studera vidare på högskola och universitet?

En undersköterska arbetar med att ge stöd, uppmuntran och vård till människor i deras vardag. Det är ett varierat arbete där du får samarbeta med kollegor och anhöriga för att skapa trygghet för människor.

Du kommer att få lära dig om människan fysiskt, psykiskt och socialt. Du lär dig om samhällets stöd till människor i behov av vård och omsorg. I skolan förbereder du dig teoretiskt och praktiskt. När du gör arbetsplatsförlagt lärande (APL) följer du en handledare och får möta flera olika arbetsplatser inom vård och omsorg. Efter gymnasiet har du därför god erfarenhet av yrket.

Minst 15 veckor av din utbildning sker på en arbetsplats (APL). Där får du träna på att omsätta teori till praktik. APL är en del av yrkeskurserna och ingår i betygen. Det finns möjlighet till APL utomlands, se sidan 14-15. Genom APL utomlands får du en inblick i hur vård och omsorg fungerar i andra länder. Detta ger dig möjlighet att träna språk och få en upplevelse för livet. APL - kan vara en väg in till fortsatt arbete/anställning

Efter Vård- och omsorgsprogrammet är du redo att börja arbeta på sjukhus, på boenden för personer med funktions-nedsättningar, äldreboenden, inom psykiatri eller inom hemtjänsten. Efter genomförd utbildning kan du också söka direkt till exempelvis fysioterapeutprogrammet eller sjuksköterskeprogrammet. Utbildningen ger dig en god grund om du är intresserad av att bli polis, tandhygienist, brandman, eller arbetsterapeut.


Ekbackeskolans Vård- och omsorgsprogram är certifierad och
ingår i Vård- och omsorgscollege vilket ger en kvalitetsgaranti för våra elever. Detta innebär bland annat att skolan har ett nära samarbete med arbetslivet. Efter genomförd utbildning får du ett diplom från Vård- och omsorgscollege, en merit när du söker arbete.

Körkortsteori +7 körlektioner!

Många jobb inom vård och omsorg kräver att personalen har körkort. Därför erbjuder vi dig som läser Vård- och omsorgsprogrammet körkortsteori och 7 h körlektioner utan kostnad.


Vård- och omsorgsprogrammet
Från och med 2023 ger alla yrkesprogram högskolebehörighet.

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser 900 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 1 100 p
Svenska 3/Svenska
som andraspråk 1 100 p


Programgemensamma kurser 1300 p
Anatomi och fysiologi 1 ​50p
Anatomi och fysiologi 2​ 50p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1​ 100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2​ 100p
Gerontologi och geriatrik​ 100p
Hälso- och sjukvård 1​ 100p
Hälso- och sjukvård 2​ 100p
Omvårdnad 1​ 100p
Omvårdnad 2​ 100p
Psykiatri 1​ 100p
Psykiatri 2​ 100p
Psykologi 1​ 50p
Samhällskunskap 1a2​ 50p
Social omsorg 1​ 100p
Social omsorg 2​ 100p
Matematik 2a (kan läsas som individuellt val)


Programfördjupning Internationellt arbete 200p

Internationellt arbete​ 100p
Etik och människans livsvillkor 100p


Programfördjupning Räddningsmedicin 200p

Räddningsmedicin​ 100p
Vård och omsorg - specialisering ​100p


(En programfördjupning ska väljas)


Individuellt val 200 p


Gymnasiearbete 100 p