Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap men även andra eftergymnasiala utbildningar då du får en bred bas att stå på.

Inom Teknikprogrammet har vi fokus på tekniska tillämpningar då teknik handlar om både gårdagens, dagens och framtidens teknik. Du som elev kommer att få träna dig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik och i att ta fram teknik som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling. Detta innebär också att entreprenörskap är ett viktigt innehåll.

På inriktningen Informations- och medieteknik är det möjligt att välja kurser ur programfördjupningen som ger dig behörighet att söka till ingenjörsutbildningen på högskolan.

Inriktningar

Informations- och medieteknik

Informations- och medieteknik är en datorteknisk inriktning som ger dig kunskaper och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Inriktningen har ett brett utbud av olika datorkurser – allt ifrån datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling till dator- och kommunikationsteknik. Vi arbetar med de senaste programvarorna från de ledande mjukvaruleverantörerna. Tonvikten kommer att ligga på webben och alla dess olika tekniker och områden - allt ifrån design och användarvänlighet, video och andra medietekniker samt webbprogrammering till tekniken bakom nätet.

Teknikvetenskap

Inriktningen Teknikvetenskap är en teoretisk inriktning som ger dig kunskaper och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ger dig fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik. Denna inriktning ger dig en utmärkt grund för vidare studier inom teknikområdet, till exempel olika ingenjörsutbildningar.

Teknikprogrammet
Universitet och högskolande program

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser 1100 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religonskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska
som andraspråk 3 100 p


Programgemensamma kurser 400 p
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p


Inriktning: Informations- och medieteknik 300 p
Dator- och nätverksteknik 100 p
Programmering 1 100 p
Webbutveckling 1 100 p


Programfördjupning: Informations- och medieteknik 400 p
Digitalt skapande 1 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Webbserverprogrammering 1 100 p
Webbutveckling 2 100 p


Inriktning: Teknikvetenskap 300 p
Fysik 2 100 p
Matematik 4 100 p
Teknik 2 100 p


Programfördjupning:
Teknikvetenskap 400 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Konstruktion 1 100 p
Matematik 5 100 p
Programmering 1 100 p


Individuellt val 200 p


Gymnasiearbete 100 p