Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människor och samhället utvecklas och fungerar ur ett internationellt perspektiv. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum.

Inriktningar

Samhällsvetenskap

Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ -, grupp- och samhällsnivå. Inom inriktningen ska du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder och teorier inom samhällsvetenskapen. Dagsaktuella frågor i både lokalt och globalt perspektiv lyfts fram. Exempel på hur du kan få arbeta är till exempel genom ett större fokus och djup på internationella relationer eller klimatförändringar i ett internationellt perspektiv.

Beteendevetenskap

Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inom inriktningen ska du fördjupa din förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Beteendevetenskap innebär studier av människan och hennes handlingar i samspel med samhället hon lever i. Ett exempel på detta kan vara att förstå varför människor är som de är och agerar som de gör samt hur detta påverkar framtidens samhälle. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla din förmåga att tillämpa metoder och teorier som används inom samhällsvetenskapen.

Utbildningen syftar till att utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Examensmålen lyfter fram elevens kunskap om hur människor agerar som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet behandlar också områden såsom demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska ge eleverna förmågan att utveckla ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.


Samhällsvetenskapsprogrammet
Universitet och högskolande program

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religonskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska
som andraspråk 3 100 p


Programgemensamma kurser 300 p
Filosofi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1 50 p


Inriktning:
Beteendevetenskap 450 p

Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 100 p


Programfördjupning:
Beteendevetenskap 300 p

Samhällskunskap 3 100 p
Historia 2a 100 p
Filosofi 2 50 p
Religionskunskap 2 50 p


Inriktning:
Samhällsvetenskap 450 p

Geografi 1 100 p
Historia 2a 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p


Programfördjupning: Samhällsvetenskap 300 p
Internationella relationer 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p
Sociologi 100 p


Individuellt val 200 p


Gymnasiearbete 100 p