Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematik karaktären på programmet.

Inriktning

Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och är inriktningen för dig som tänker studera till civilingenjör, apotekare, veterinär, läkare, biomedicinsk analytiker etc.


Naturvetenskapsprogrammet
Universitet och högskolande program

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religonskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska
som andraspråk 3 100 p


Programgemensamma kurser 450 p
Biologi 1 100 p
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p


Inriktning: Naturvetenskap 400 p
Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p


Programfördjupning 200 p
Matematik 5 100 p
Programmering 1 100 p


Individuellt val 200 p


Gymnasiearbete 100 p