Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Hotell- och turismprogrammet

Det nya hotell- och turismprogrammet har inga inriktningar. Programstrukturen ger utrymme både för yrkeskurser, grundläggande behörighet samt att alla elever läser hållbar turism vilket ger ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor inom hotell- och turismbranschen.

Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med service, turism, events, och/eller hotell- och konferensverksamhet. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av människor, vill utveckla din sociala förmåga och är engagerad, driftig och gillar praktiska arbetsuppgifter. Du har möjlighet att förutom en yrkesexamen även läsa kurser för att få grundläggande högskolebehörighet.

För att du tidigt i utbildningen ska skaffa dig yrkeskunskaper inom gästservice genomför vi redan första året både studiebesök, events och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Andra året läser du kurser inom både hotell, konferens och turism samt gör APL. Tredje året inriktar du dig på några områden och genomför din tredje APL-period.

Ekbackeskolan arbetar för att de elever som önskar ska få möjligheten att göra APL utomlands, vilket ger ovärderliga kunskaper och erfarenheter. Just nu finns möjlighet att genomföra APL på många olika platser och i olika länder i Europa. Alla elever får en handledare och APL-perioderna följs upp av lärare från Ekbackeskolan.

Två yrkesutgångar – vilken passar dig?
• Hotell (reception, konferens, bokning)
• Turism (guide, evenemang, försäljning inom turism)

Vi samarbetar med Ung Företagsamhet (UF) och alla våra elever får en chans att driva ett eget företag. Genom kunskap i entreprenörskap kommer du att vara väl förberedd för ditt framtida yrkesliv.

Utbildningen erbjuder även möjlighet att välja kurser för att få grundläggande behörighet för högskolestudier. För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet på HT-programmet behöver du välja svenska 2 och svenska 3. Dessa kurser kan väljas som individuella val och/eller läsas som utökade kurser.

Hotell- och turismprogrammet

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 100 p


Programgemensamma kurser 800 p
Besöksnäringen 100 p
Engelska 6 100 p
Entreprenörskap 100 p
Hållbar turism​ 100p
Konferens och evenemang ​ 100p
Logi ​ 100p
Resmål och resvägar ​100p
Service och bemötande 100p


Yrkesutgång: Hotell 800 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Frukost och bufféservering 100 p
Guide och reseledare 100 p
Konferens 1 100 p
Moderna språk 1, 3 eller yrkeskurs 100 p
Reception 1 100 p
Reception 2 100 p
Rums- och konferensbokning 100 p


Yrkesutgång Turism 800 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Evenemang 100 p
Frukost och bufféservering 100 p
Guide och reseledare 100 p
Konferens 1 100 p
Moderna språk 1, 3 eller yrkeskurs 100 p
Reception 1 100 p
Reseproduktion och försäljning 100 p

(Du väljer en av yrkesutgångarna)


Individuellt val 200 p


Gymnasiearbete 100 p