Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Handels- och administrationsprogrammet

Gillar du att träffa och hjälpa andra människor? Vill du arbeta med handel och service? Vill du kanske starta eget företag i framtiden? Då passar denna utbildning dig.

På Handels- och administrationsprogrammet arbetar vi aktivt med våra kontakter i näringslivet. För dig som elev innebär detta att du får möta människor i fl era olika säljsituationer och på olika platser. Teori och praktik varvas för att göra dig till en bra och serviceinriktad säljare där du möter kunden på bästa sätt.

I årskurs 1 fokuserar vi på att lära känna branschen och försäljning i olika situationer. I årskurs 2 inriktas utbildningen mot marknadsföring, inköp och butiksdrift, både teoretiskt och praktiskt. Dessutom går entreprenörskap och eget företagande som en röd tråd genom alla årskurser och avslutas i årskurs 3 med att eleverna driver UF-företag.

I alla årskurser ingår arbetsplatsförlagd utbildning, APL, där du som elev får visa dina kunskaper i praktiken. Vi samarbetar med många företag i fl era kommuner. Under årskurs 2 och 3 har du möjlighet att göra APL utomlands. Det ger dig möjligheter att jämföra hur butiker och försäljning fungerar i Sverige och utomlands. Du knyter nya kontakter och skaffar dig erfarenheter för livet.

Inriktning

Handel och service

Utbildningen fokuserar på att ge dig fördjupade kunskaper och erfarenheter inom bland annat försäljning, inköp, entreprenörskap och praktisk marknadsföring.

Framtiden

Genom att studera på Handels- och administrationsprogrammet får du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet om du vill fortsätta studera på högskola eller yrkeshögskola. Möjligheterna till arbete efter avslutade studier är stora antingen du väljer att arbeta som någon form av säljare, inköpsassistent, butikschef eller marknadsassistent.

Handel- och administrationsprogrammet

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 100 p


Programgemensamma kurser 400 p
Entreprenörskap 100 p
Servicekunskap 100 p
Branschkunskap inom handel
och adm 100 p
Information och kommunikation 100 p


Inriktning Handel och service 500 p
Personlig försäljning 1 100 p
Affärsutveckling och ledarskap 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p
Inköp 1 100 p
Näthandel 1 100 p


Yrkesutgång: Butiks- och
företagssäljare 700 p
Affärskommunikation 100 p
Entreprenörskap och företagande 100 p
Företagsekonomi 1 100 p
Personlig försäljning 2 100 p
Handel - specialisering 100 p
Praktisk marknadsföring 2 100 p
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 2 100 p


Individuellt val 200 p


Gymnasiearbete 100 p