Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från gymnasiet har du som student en bra grund och goda kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden.

Framtida goda jobbmöjligheter finns exempelvis som civilekonom eller jurist. Kanske väljer du att starta och driva ett företag. På programmet får du möjlighet att träna ditt entreprenörskap. Alla elever på programmet erbjuds att praktiskt få prova hur det är att vara företagare och entreprenör genom att driva ett s k UF-företag. Företagets vinst bestämmer du själv över. Varför inte göra som många andra ekonomiklasser gjort d v s använda pengarna till en resa utomlands tillsammans med dina klasskamrater, exempelvis till London eller New York. Ekonomi är viktigt för privatpersoner, företag och vårt gemensamma samhälle. Med varierade undervisningsmetoder och med din bärbara dator som stöd i ditt dagliga skolarbete får du lära dig hur ett företag fungerar, leds och organiseras för att företagets ekonomi skall bli så bra som möjligt. Vi påverkas alla, företag och privatpersoner, av vårt rättssystem och oavsett inriktning får du lära dig grunderna inom juridik.

Inriktning

Ekonomi

Tycker du att entreprenörskap och företagande låter intressant får du på denna inriktning fördjupade kunskaper inom företagsekonomi så som att starta och driva ett företag, marknadsföring, bokföring, kalkylering, ledarskap, organisation och hur din bärbara dator kan användas som ett effektivt redskap.

Du får som elev bl a jobba med verkliga fall hämtade direkt från företagen och många intressanta studiebesök görs på olika företag. Därmed skapas viktiga band mellan teoretiska studier och praktiska färdigheter. Inriktningen profilerar sig genom att studera företagsekonomi ur ett internationellt perspektiv. Hur påverkar exempelvis Kina som ekonomisk stormakt våra svenska företag?

Juridik

Är du intresserad av det svenska rättsväsendet, vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare eller företagare ger dig inriktningen Juridik fördjupade kunskaper inom detta område. Du får lära dig hur lagar kommer till i Sverige och hur de påverkas internationellt av vårt medlemskap i EU.

Du får också lära dig hur avtal upprättas vilket är en viktig del i affärslivet. För att få ökad förståelse för hur rättsväsendet fungerar är studiebesök bl a på olika domstolar, högskolor och universitet viktiga inslag i undervisningen. Till skolan inbjuds också intressanta föreläsare som t ex poliser, advokater m fl.Ekonomiprogrammet
Universitet och högskolande program

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser 1250 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religonskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska
som andraspråk 3 100 p


Programgemensamma kurser 350 p
Företagsekonomi 1 100 p
Privatjuridik 100 p
Moderna språk 100 p
Psykologi 1 50 p


Inriktning Ekonomi 300 p
Företagsekonomi - specialisering 100 p
Företagsekonomi 2 100 p
Matematik 3b 100 p


Inriktning Juridik 300 p
Filosofi 1 50 p
Affärsjuridik 100 p
Rätten och samhället 100 p
Psykologi 2a 50 p


Programfördjupning 300 p
Entreprenörskap 100 p

Entreprenörskunskap och
företagande 100 p
Ledarskap och organisation 100 p


Individuellt val 200 p


Gymnasiearbete 100 p