Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov? När du väljer Barn- och fritidsprogrammet (BF) öppnar du dörren till ett spännande arbete med människor i alla åldrar.

Programmet handlar om människokunskap och ledarskap. Du får kunskap inom psykologi, sociologi och pedagogik. Din förståelse för hur grupper fungerar och hur vi människor kommunicerar med varandra breddas och du får öva dig på att bli en bra ledare för olika grupper av människor.

Ekbackeskolan erbjuder inriktningarna:

Ekbackeskolan erbjuder inriktningarna: Pedagogiskt och socialt arbete och Fritid och hälsa. Båda inriktningarna fokuserar på mänskliga möten och relationer samt på vikten av en frisk och hälsosam livsstil. Planering och genomförande av aktiviteter, lek och skapande är också viktiga inslag.

Inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.
Den ska även ge kunskaper om sociala processer och förhållanden samt om socialpolitiska områden. Inriktningen ska förbereda dig för arbete med följande yrkesutgångar: Barnskötare i förskolan och på fritidshem, Elevassistent i skolan eller som Personlig assistent inom funktionshinderområdet.

Inriktningen Fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika fritids-och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda dig för arbete med yrkesutgången Personlig tränare inom fritids-och friskvårdssektorerna.

På Barn- och fritidsprogrammet varvas APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik), med teori. Du får därför en bred kunskapsgrund att stå på samtidigt som du utvecklar en yrkesidentitet och blir trygg i din kommande yrkesroll. Utbildningen erbjuder även möjlighet att välja kurser för att få grundläggande behörighet för högskolestudier.

För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet på BF-programmet behöver du välja engelska 6 och svenska 3. Dessa kurser kan väljas som individuella val och/eller läsas som utökade kurser. För behörighet till exempelvis förskolelärare behövs grundläggande behörighet samt naturkunskap 1a1+1a2 och samhällskunskap 1a1+1a2.

Barn- och fritidsprogrammet

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 100 p


Programgemensamma kurser 700 p
Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 2 100 p


Programfördjupning 300 p
Aktivitetsledarskap 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Psykologi 1 50 p
Historia 1a2 50 p


Inriktning: Fritid och hälsa300 p
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200p
Fritids- och idrottskunskap 100p


Yrkesutgång: Personlig tränare 300p
Entreprenörskap​ 100p
Träningslära 1 och 2 200p


Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete 300 p
Pedagogiskt arbete​ 200p
Socialt arbete 1​ 100p


Yrkesutgång: Barnskötare/ Elevassistent​ 300 p
Naturguidning 1​ 100p
Skapande verksamhet​ 100p
Mental träning 100p


Yrkesutgång: Personlig assistent​ 300 p
Specialpedagogik 2​ 100p
Socialt arbete 2​ 100p
Grundläggande vård och omsorg​ 100p
(Du väljer en av yrkesutgångarna)​


Individuellt val 200 p


Gymnasiearbete 100 p