Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

APL utomlands

Ekbackeskolan har lång erfarenhet av att arbeta med internationalisering. Väljer du ett yrkesprogram på Ekbackeskolan, är vår målsättning att du ska ges möjlighet att genomföra delar av ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) i ett annat europeiskt land.

Om du väljer att tillbringa din APL-tid i Europa får du bo, arbeta och leva en tid i fantastiska städer och utveckla dina språk- och kulturkunskaper, din yrkesidentitet och växa som människa. Vi har ett gott samarbete med Valencia i Spanien och Lüdinghausen i Tyskland. Det är även möjligt att resa till andra europeiska länder. Tillsammans med en kontaktorganisation i det mottagande landet, matchar skolan och organisationen dina mål för APL-perioden med spännande arbetsplatser. Du kan få arbetsträna inom industrin, på hotell, i butik, inom barnomsorg, inom daglig verksamhet eller inom vård och omsorg och träna dig i ditt yrkeskunnande.

2020 har varit en utmanade tid att arbeta med internationalisering. Ekbackeskolan följer utvecklingen kring pandemin och längtar oss ut i världen. När det igen är möjligt att resa säkert, är vi beredda att påbörja förberedelser för APL utomlands. Tills dess utvecklar vi kunskaper om digitala utbyten för att kunna fortsätta möta människor från andra länder i Europa.

Ekbackeskolan söker finansiering via Erasmus+ för att genomföra APL utomlands. Resa, boende och mat är helt finansierat av Erasmus+.

Exempelbild