Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.


Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematik karaktären på programmet.

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och är inriktningen för dig som tänker studera till civilingenjör, apotekare, veterinär, läkare, biomedicinsk analytiker etc.


Tjej i labbmiljö

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 och 6, Historia 1b, Idrott och hälsa 1, Matematik 1c-3c, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Svenska 1-3

Programgemensamma kurser Biologi 1, Fysik 1, Kemi 1

Inriktning/programfördjupning Naturvetenskap Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 och 5, Programmering 1

Individuellt val och Gymnasiearbete