Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

APL utomlands

Väljer du ett yrkesprogram på Ekbackeskolan har du möjlighet att genomföra delar av ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) i ett annat europeiskt land.

Läsåret 2018/19 fortsätter vi vårt samarbete med Glasgow i Skottland. Dessutom utökar vi våra APL-platser med Valencia i Spanien och Lüdinghausen i Tyskland. Om du väljer att tillbringa din APL-tid i Europa får du bo, arbeta och leva en tid i fantastiska städer och utveckla dina språk- och kulturkunskaper, din yrkesidentitet och växa som människa. Ekbackeskolan arbetar med
möjligheterna till samarbete med även fler länder under kommande läsår.

Vi arbetar med en organisation i det mottagande landet som har kunskaper om den lokala arbetsmarknaden. Tillsammans matchar skolan och organisationen dina mål för APL-perioden med spännande arbetsplatser. Du kan få arbetsträna inom industrin, på hotell, i butik, på skönhetssalong, inom daglig verksamhet eller på äldreboenden och träna dig i ditt yrkeskunnande.

Du kommer att få bo hos en värdfamilj. Där får du delta i deras familjeliv och träna dina språkkunskaper i vardagen. Eftersom det är flera elever från Ekbackeskolan som åker iväg samtidigt kommer du att kunna träffa dem på fritiden. Det finns gott om kultur och aktiviteter att uppleva!

Din APL-tid i Europa finansieras helt av skolan med hjälp av ett
EU-projekt, Erasmus+. Ekbackeskolan har i många år erbjudit APL utomlands och har erfarenheter av både Spanien och Skottland som värdländer.

Exempelbild