Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Elevkår

Elevkåren har till uppgift att fungera som elevernas röst gentemot lärare, personal och politiker. Vi har som mål att skapa ett demokratiskt forum där alla inblandade kan hjälpa till med att förbättra skolan och där alla ska få komma till tals och få sin röst hörd.

Vidare fungerar vi även som elevkår på skolan, där vår viktigaste uppgift är att se till att alla trivs på skolan. Tävlingar och aktiviteter är exempel på saker vi gör för att höja stämningen på skolan. Vår ambition är att om man vill arrangera något, så ska man naturligtvis få göra det. Vår viktigaste uppgift är att ge stöd och uppmuntran till de som vill göra saker. Har du något förslag eller någon idé du vill förverkliga så tveka inte att kontakta oss!

Skolans elevkår

Skolans elevkår